Už jste slyšeli termín spánková paralýza? Je to děsivé a rozhodně se nejedná o zdravý spánek

Spánková paralýza se nachází na hranici bdění a snění. Lidé, kteří tento stav zažívají, se obvykle nedokážou hýbat a mají viditelné i slyšitelné halucinace. Přestože se cítí prakticky vzhůru, nemohou s tímto stavem bojovat. Proč ke spánkové paralýze dochází a je možné s ní bojovat, případně se jí zcela vyhnout?

Spánková paralýza v kostce

Ke stavu obvykle dochází při probuzení nebo usínání. Člověk je neschopný se hýbat ani mluvit. Podle vědců se jedná o stav smíšeného vědomí, který kombinuje jak bdělost, tak fázi REM spánku. Během zmiňované fáze spánku se vám zdají sny, ale vaše svaly jsou paralyzovány, abyste nemohli fyzicky reagovat na to, co se vám zdá. Díky tomu nemůžete ublížit sobě ani okolí. Zcela přirozeně tento stav paralýzy svalů (neboli atonie) končí v momentě, kdy se probudíte. Z REM spánku se na rozdíl od hlubokého non-REM spánku snadno proberete, a dokonce si můžete i pamatovat sny.

Spánková paralýza je ovšem stav, kdy neschopnost používání svalů přetrvává i v momentě hned po usnutí či krátce po probuzení. Jde tedy o situaci, při které již vnímáte, co se děje. Paralýza svalů a mentální představy z REM spánku tedy přetrvávají do stavu vědomí a bdělosti.

spankova paralyza

Tento stav může trvat od několika vteřin po několik minut, jako průměrná délka se uvádí 6–7 minut. Přestože není škodlivý, dokáže pořádně vyděsit a vyvolat problémy se spánkem či usínáním. Nejčastěji se příhody dějí lidem ve věku dospívání a mladé dospělosti, tedy od 7 do 25 let. Stav spánkové paralýzy obvykle končí sám od sebe, ale její ukončení také může vyvolat dotyk nebo hlas jiné osoby. Ti, kteří se se spánkovou paralýzou potkávají pravidelně, uvádí, že se dá překonat intenzivní snahou o pohyb.

Co všechno můžete při spánkové paralýze zažít

Typickým příznakem je, že si člověk plně uvědomuje svoje okolí, ale dočasně se nedokáže hýbat ani mluvit. Až 75 % osob trpí halucinacemi, které se liší od typických snů a vyvolávají strach. Mezi nejčastější halucinace patří:

  • vetřelec – pocit, že je v pokoji nebo někde na blízku nebezpečná osoba,
  • tlak na hrudi – člověk má pocit dušení,
  • pohyby – osoba se může domnívat, že létá nebo má mimotělní zážitky,
  • zvuky – k vizuálním halucinacím se mohou přidat i zvuky, které mohou být nespecifické, ale také zcela konkrétní. Může se jednat například o vrzání dveří, kroky či podivný šum a šepot.

Paralýza svalů je extrémně stresující zážitek, který se pojí s úzkostí a obavou ze smrti. Proto je dalším typickým příznakem tachykardie neboli zvýšená tepová frekvence a nepravidelné dýchání. Po odeznění je osoba schopná se opět normálně hýbat a mluvit, ale může u ní dojít k obavám a neklidu při usínání.

Jak často může k  děsuplnému stavu docházet

Obvykle spánkovou paralýzu zažije člověk jen jedenkrát za život. Víckrát se neopakuje. Odhady se různí, ale uvádí se, že se s ní v průběhu života může potkat 14–40 % lidí. Opakovanými epizodami pak může trpět 5–8 % osob. O tom, jak často se tento stav opakuje, ovšem existuje jen velice málo údajů.

 spankova paralyza

Jak se spánkové paralýze vyhnout

Ke spánkové paralýze dochází kvůli rychlému nástupu REM fáze. Nástup je obvykle tak brzký, že jste v podstatě ještě vzhůru. Proč k tomu dochází, není zatím zcela jasné. Jedním z důvodů může být nedostatečná spánková hygiena, ale také pocity úzkosti, spánek na zádech, nepravidelný spánkový režim třeba z důvodu práce na směny nebo jet lagu či kvůli nedostatku spánku.

Zásady správné spánkové hygieny

Jestliže se spánkové paralýzy opakují, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. Pokud však šlo pouze o ojedinělou událost, můžete si pomoci i sami, a to dodržováním několika pravidel pro zdravý spánek.

  • Choďte spát pravidelně bez ohledu na to, zda je víkend nebo máte dovolenou.
  • Dodržujte pravidelné večerní rituály, které vám pomohou se uvolnit a připravit tělo na spánek.
  • Spěte na kvalitní matraci, která vašemu tělu poskytne dostatečnou oporu.
  • Večer nekonzumujte těžká a kořeněná jídla, vyhněte se také alkoholu a cigaretám.
  • Před ulehnutím do postele v ložnici dostatečně vyvětrejte.
  • Snažte se, aby vás v ložnici nic nerušilo, v ložnici by měla být dokonalá tma a ticho, zbavte se veškeré elektroniky.

Dodržováním spánkové hygieny můžete předcházet nepříjemným stavům spojeným se spánkovou paralýzou.