Poznejte svůj spánkový cyklus a vyspěte se do krásy!

Kvalitní a dostatečný spánek se pozitivně odráží na naší produktivitě, náladě a našem vzhledu. Jak možná již víte, rozlišujeme NREM spánek a REM spánek. Novinkou však může být, že spánek je rozdělen celkem do pěti fází, které tvoří základ spánkového cyklu. Znalost a uvědomění si těchto pěti fází zdokonalí váš spánek, díky kterému získáte energii a budete se cítit odpočatě.

Jaké jsou tedy fáze spánkového cyklu? 

  • 1. fáze – Trvá přibližně 15 minut a je charakterizovaná ospalostí, bděním a pomalím usínáním. Náš dech se během první fáze zpomaluje, srdeční rytmus se snižuje a oči se pohybují pomalu.
  • 2. fáze – V druhé fázi se dostáváme do lehkého spánku, během něhož mizí oční pohyby a dochází k uvolnění svalového napětí.
  • 3. fáze – Během třetí fáze se dostáváme do hlubokého spánku a náš dech se stejně jako srdeční rytmus zpomaluje.
  • 4. fáze – Čtvrtá fáze je charakterizovaná jako nejhlubší spánek, během kterého se oči nepohybují, svalová relaxace se prohlubuje, a tak dochází k fyzické regeneraci.
  • 5. fáze – Pátou fázi představuje tak zvaná REM fáze, která je podobná bdělosti. Lidem se zdají sny a dochází k psychické regeneraci.

Jestliže jste zastánci krátkého odpoledního odpočinku, tak ani v tomto případě nezapomínejte na adekvátní a včasné probuzení. Nedoporučuje se spát déle než 25 minut. Jak již víte, tak opět platí, že pokud se dostanete do hlubokého spánku a vzbudíte se, hrozí, že se budete cítit ještě hůře než před usnutím. Vinou bude probuzení v hlubokém spánku, tedy v době, kdy dochází k fyzické regeneraci.

Zkuste se proto příště zamyslet nad tím, na kolik hodin si nastavíte budík, abyste stihli projít všemi fázemi spánkového cyklu. Budete se cítit odpočatí a plní energie!infografika